Hva kan vi i Algeta

Graving og Fundamentering

Fra grunnarbeid til graving tar vi hånd om alt. Stol på våre eksperter for grundig planering av grunnmur og presis grøftegravning for vann og avløp. Vårt fokus på ekspertise sikrer solid grunnarbeid og betongutførelse.

Tomteutgraving

Vi er spesialisert i utgraving av tomter og sikrer grundig arbeid i henhold til Norsk Standard. Vår dyptgående erfaring innen dette faget gjør oss til pålitelige partnere. Vi håndterer hvert prosjekt med nøyaktighet og ekspertise, og vår dedikasjon til kvalitet sikrer at resultatene alltid oppfyller de høyeste standardene. Med omfattende kunnskap og et dedikert team står vi klare til å levere førsteklasses utgravingstjenester som legger grunnlaget for vellykkede byggeprosjekter.

Planering og Uteområder

Vi tar på oss ansvaret for omfattende terrengplanlegging og tilhørende arbeid. Vår dedikasjon strekker seg fra de første gravearbeidene til den endelige utformingen av uteområdet, sikrer en helhetlig tilnærming til prosjektet.

Drenering

Riktig drenering rundt huset er avgjørende for å unngå fukt- og kondensskader. Vi tar ansvar for dette viktige arbeidet.